Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการบริการวิชาการภาคนิติเวชวิทยาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ 

"การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และแนวทางในการป้องกันตนเอง "  โดยได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พญ.ศันสนีย์ นิซู ตำแหน่ง อาจารย์สาขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น บรรยายในหัวข้อ "ความรักในวัยเรียน" และ นพ.นพ.อัครพัฒน์ โสวรรณกุล แพทย์ประจำบ้านจากภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการป้องกันตนเอง" ทั้งสองท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้และความสนุกสนานกับน้อง ๆ โรงเรียนองครักษ์ โดยคณาจารย์และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ ได้ให้การต้อนรับและดูแลกันอย่างดี โดยมีพี่ๆ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมแสดงละครให้ความรู้ ให้น้องๆ ร่วมตอบคำถามและชิงรางวัล

11121617181920212223242526