Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครนายก

ภาควิชานิติเวชวิทยา ขอขอบคุณ สมโภช ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก ท่านสมโภช อ่องจันทร์และคณะ ที่ให้เกียรติ ภาควิชานิติเวชวิทยานำ คณะนิสิตแพทย์ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครนายก นำทีมโดย อ.นพ.อภิชัย แผลงศร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

15

 

11

 

12

 

13

 

14

 

16