Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นายพรเทพ แทนชาติ ตัวแทนภาควิชานิติเวชวิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันที่ 5-6 ก.พ.62

74962

74963

74964

74965

กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการลดอัตราการแช่ชิ้นเนื้อในฟอร์มาลินซ้ำในห้องปฏิบัติการ 

ภาควิชานิติเวชวิทยา ได้ระดมความรู้เพื่อหาแนวทางในการลดอัตราการแช่ชิ้นเนื้อในฟอร์มาลินซ้ำ เมื่อวัน พุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00น. ที่ผ่านมา

253879

 

253880

กิจกรรมค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ภาควิชานิติเวชวิทยา มีส่วนร่วมกับนักศึกษาแพทย์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียนในงาน "ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ"

โดยมีฐานให้ความรู้และร่วมสนุกสองฐาน หวังว่าน้อง ๆ ในวันนี้จะมีว่าที่คุณหมอนิติเวชในวันข้างหน้านะคะ

 

1

190211 0035

190211 0039

190211 0042

190211 0048

190211 0052

190211 0025

190211 0027

190211 0028

สภาบันนิติเวชวิทยา ด้านการชันสูตรพลิกศพ พิษวิทยา ชีวเคมีและตรวจDNAเมื่อวันที่ 12-14 ธ.ค.61

อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชวิทยานำ  นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

เข้าศึกษาดูงานระบบงานทางภาควิชานิติเวชวิทยา

 “เรื่องเยาวชนรุ่นใหม่กห่างไกลยาเสพติด” นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.)

กิจกกรม 5 ส หน่วยงาน วันที่  12 กรกฎาคม 2561

 

S 8252170929361   S 8252188546141

S 8252189435307    S 8252190149730

 

S 8252190816163    S 8252191333435

 

S 8252200597919   S 8252200621515

 

“เรื่องการชันสูตรพลิกศพ ประจำปี 2561”

การประชุมจัดทำคลังข้อสอบ (นว_521) ครั้งที่ 2-61