Sunday, 02 05th

Last update06:16:04 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาพกิจกรรม

DSC 7879

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพลีคลินิกและวิทยาศาตร์ (อาคาร 15) ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DSC 2074

โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

DSC 7861

มอบทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรที่มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาร 2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

DSC 2070

โครงการวางแผนเงินออมหลังเกษียณอายุราชการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

DSC 1772

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

314715193 2957834254362290 1948094562648272805 n

การเจรจาความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนครพนม 
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DSC 4370 resize โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การจัดทำ KM และคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 23 มกราคม 2563
ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
DSC 3687 resize โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การจัดทำ KM และคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2563
ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
DSC 3341 resize โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การเสริมสร้างเชิงพลังบวกในการปฏิบัติงาน" ในวันที่ 21 มกราคม 2563
ณ ห้อง Convention ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
IMG-3320 โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ นครนายก
19679139 544687645655483 368988023534172198 o resize

การบรรยาย เรื่อง “ระบบบริหารงานบุคคลภายใต้การเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐ” โดยวิทยากร รศ.ดร.ลัดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2A 
คณะแพทยศาสตร์ มศว

19264610 542107422580172 3287245819483992418 o resize โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2A อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
DSC 2372 resize โครงการศึกษาดูงาน งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
DSC 2111 resize โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไอธารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
dsc 7769

 

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

 

 

 

 

You are here: Home Activity Pictures