Get Adobe Flash player

คลังความรู้

06

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมรรถนะหลักของ นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เขียนโดย Super User 322
สมรรถนะหลักของคณะแพทยศาสตร์ เขียนโดย Super User 288
การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ในอีก 30 ปี (ระดับหัวหน้างาน) เขียนโดย Super User 265
แนวปฏิบัติที่ดีของทักษะสื่อสารและอยากให้เกิดขึ้นในองค์กร” วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 234
เทคนิคการสื่อสารที่ดีสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่” วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 275
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ YOU ARE A GREAT LEADER (ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา) เขียนโดย Super User 313
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ YOU ARE GOOD LEADER (หัวหน้าหน่วยงาน) เขียนโดย Super User 291