วันศุกร์, 06 05th

Last update04:52:13 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาระหน้าที่

บริการ

 

1) สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3 ตลอดจนนิสิตทันตแพทย์

     และนิสิต พยาบาลให้แก่ภาควิชาพรีคลินิก

2) เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอน

3) ให้บริการ ยืมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์แก่ภาควิชาและผู้ขอใช้บริการเพื่อใช้งาน

4) ดูแล บำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของห้องปฏิบัติการรวม

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา ภาระหน้าที่