วันอาทิตย์, 05 31st

Last update04:52:13 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ห้องปฏิบัติการรวม (MDL)

ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

งานห้องปฎิบัติการรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ในโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ เพื่อระลึกถึงพระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 

IMG 20170819 1001241

 

 

งานห้องปฏิบัติการรวม คณาจารย์ และพนักงานเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วัดด่าน ถ.พระราม 3 กทม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

133

 

 

งานห้องปฏิบัติการรวม คณาจารย์ พนักงาน และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์

122

 

งานห้องปฏิบัติการรวม ขอเชิญคณาจารย์ พนักงาน และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำบุญ "สัตว์ทดลอง"  คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์

img141

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day

(พรีคลีนิก) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

20170330091931-2

 

 

 

งานห้องปฏิบัติการรวม ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ประจำปี 2560 เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 15 ตึกกายวิภาคศาสตร์ มศว ประสานมิตร

999

 

 

 งานห้องปฏิบัติการรวมได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 11-201 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Slide1

 

 

 กิจกรรม SWU OPEN HOUSE ปี 2559 ของนิสิตคณะทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการรวม

Presentation1

 

คุณอยู่ที่: Home Sample Data-Articles ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม