Monday, 07 06th

Last update04:54:11 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แพทยศาสตร์ Calendar

 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนหัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วย

Icon PSหัวข้อในการวางแผนกการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ Patient Safety และ RDU ในรายวิชาต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแพทยสภาและ WFME -->Download เอกสาร สำหรับวางแผนการสอนได้ที่นี่

You are here: Home Sample Data-Articles การจัดการเรียนการสอนหัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วย