ZT Maju - шаблон joomla Продвижение

Happy New Year 2020 หน่วยงาน PICU

 

Happy New Year 2020

วันที่ 9มกราคม2563 หน่วยงานการพยาบาลวิกฤตเด็กโตpicu ชั้น6

ได้จัดกิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ภายในหน่วยงานและหัวหน้างานได้มอบรางวัลพิเศษเพื่อเป็นกำลังในในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

h3                                        h1                        h6
h5 h8 h9

 

h10

 

h16 h12

ทำบุญปีใหม่หน่วยงานการพยาบาลวิกฤตเด็กโตPICU

วันที่ 9มกราคม 2563
ทำบุญปีใหม่หน่วยงานการพยาบาลวิกฤตเด็กโตPICUชั้น6
ณ. หน่วยงานการพยาบาลวิกฤตเด็กโตpicu
ในการนี้.. ทางหน่วยงานขอกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ทุกๆหน่วยงานและบุคลกรทุกๆคนที่ร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ทั้งอาหารและปัจจัยต่างๆ ขอบขอบคุณมากๆค่ะ

 

page  1c10                                                                          page  
c9c6 c8  

รับการตรวจประเมิน คะแนน5 ส ครั้งที่2/2562 จากคณะกรรมการฯ

หน่วยงาน การพยาบาลวิกฤตเด็กโตpicu ชั้น6
รับ การตรวจประเมิน คะแนน5 ส ครั้งที่2/2562 จากคณะกรรมการฯ
วันที่ 17 มิถุนายน2562 เวลา13.10น.

page1

โครงการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5

บุคลากรในหน่วยงานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต PICU

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเชิงคุณภาพ รุ่นที่

จัดขึ้นโดยงานอาชีวอนามัย ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5 เพื่อให้บุคลากรรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น และสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

page2

Big Cleaning Day ภายในหน่วยงาน

โครงการ Big Cleaning Day ภายในหน่วยงาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

หน่วยงานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต PICU

22

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page