Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM ภาควิชาฯ

km-banner

แนวทางการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
คลิกที่นี่

km-banner

แนวทางการรักษา Diabetic Macular Edema
คลิกที่นี่

km-banner

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ covid-19
คลิกที่นี่

km-banner

การดูแลผู้ป่วยที่ต้องฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา 
คลิกที่นี่

km-banner

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อในลูกตา ตามหลังการผ่าตัดต้อกระจก

คลิกที่นี่

km-banner

Acute Angle Closure Glaucoma
คลิกที่นี่