Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานบริการวิชาการ

2565

ยาแก้ปวดลดอักเสบ(ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์)

NSIADs

วัคซีนที่แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุ 

Vaccine

*********************************************************

สเตียรอยด์ ประโยชน์และผลข้างเคียง (ตอนที่ 1)

ยาป้องกันโรคมาลาเรีย  

ยาแก้แพ้  New

เซรุ่มต้านพิษงู New

การใช้ยาลดไขมันในเลือด New

โรคเกาต์

โรคเริม

โรคอุจจาระร่วง

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิก

ผลไม้ป้องกันโรค

สมุนไพรลดน้ำตาลในเลือด

ยาที่เป็นพิษต่อไตที่พบบ่อย

ยารักษาโรคกลากและเกลื้อน

สมุนไพรแก้เมารถ-เมาเรือ

ข้อควรระวังในการใช้พาราเซตามอล