Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์และทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์พรีคลินิกจัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2561   ณ  ห้องประชุมตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7

 

1545889971428