Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาสรีรวิทยา ประชุม KM ประจำปี 2563

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) หัวข้อการปรับปรุงการเรียนการสอน ครั้งที่1  ประจำปี 2563  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 7

 

IMG20200213102119

IMG20200213102155

IMG20200213102210

IMG20200213102125