Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับมอบรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 1. คะแนน SAR สูงสุดระดับพรีคลินิก เป็นอันดับที่ 2   2. ภาควิชาฯมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น เป็นอันดับที่ 3   3. ภาควิชาฯ มีทุนวิจัยภายนอกเป็นอันดับที่ 3

gr1