Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

About US

imagesCAA267IY ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ 
ในปี  พ.ศ.  2529  มีสำนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่ ตึกอุบัติเหตุชั้น 2

Read More >>

 

News & Event

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

Read more

ช่วงติดโควิด-19 ทำอะไรดีนะ ช่วงติดโควิด-19 ทำอะไรดีนะ
โดย รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ ช่วงนี้ต้องอยู่บ้านเหงาและเบื่อจัง ลองมาค้นหาศักยภาพของตัวเอง...

Read more

พญ.ศันสนีย์ นิซู หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พญ.ศันสนีย์ นิซู หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
และหัวหน้าโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ “สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู”

Read more

พญ.ศันสนีย์ นิซู รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พญ.ศันสนีย์ นิซู รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
และหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการดูแลเด็กสมาธิสั้น“สมาธิสั้น ฉันรับมือได้”  รุ่นที่ 1

Read more

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ  หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

Read more