Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2560 ณ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา พาบุคลากรและนิสิตแพทย์ฝึกปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้สงบ และสอนนิสิตแพทย์ให้คำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ กับแม่ชี และประชาชนที่มาทำบุญที่วัด

01 04
17 15
08 13
06 09

update วันที่ 8 มีนาคม 2560

 

Last modified on Wednesday, 08 March 2017 03:01
admin

Administrator