Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พญ.ศันสนีย์ นิซู หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

และหัวหน้าโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ “สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู”

ได้จัดโครงการเพื่อให้ คุณครูประถมโรงเรียนในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง มีรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กสมาธิสั้น สามารถตรวจคัดกรอง และช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนได้อย่างเหมาะสม ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องเรียนรวมแพทยศาสตร์ ชั้น 4 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก

1-14-62

2-14-62
3-14-62 4-14-62
5-14-62  94-62 19

admin

Administrator