Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 53

โดย รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ ช่วงนี้ต้องอยู่บ้านเหงาและเบื่อจัง ลองมาค้นหาศักยภาพของตัวเองดีกว่า ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน ได้แก่

และหัวหน้าโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ “สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู”

พญ.ศันสนีย์ นิซู รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ จัดโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลเด็กสมาธิสั้นสมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ครั้งที่ 2

และหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการดูแลเด็กสมาธิสั้น“สมาธิสั้น ฉันรับมือได้”  รุ่นที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดขึ้นโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร และชุมชน

การทำสมาธิเป็นวิธีที่ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียด