Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

โดย รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ ช่วงนี้ต้องอยู่บ้านเหงาและเบื่อจัง ลองมาค้นหาศักยภาพของตัวเองดีกว่า ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน ได้แก่

และหัวหน้าโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ “สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู”

พญ.ศันสนีย์ นิซู รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ จัดโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลเด็กสมาธิสั้นสมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ครั้งที่ 2

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุ

index
แบบฟอร์ม Elective ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   index
ตาราง Elective ปี 5 ปี 6 index
VDO Elective psychi ปี 5-6  index
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (recommend)  index
ใบลา นสพ.  index

Job

                      ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Download

 

 

และหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการดูแลเด็กสมาธิสั้น“สมาธิสั้น ฉันรับมือได้”  รุ่นที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน

Page 1 of 3