ประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3
"Situated Learning in Anesthesia"
Anes@MEDSWU 3th
Login
ติดต่อสอบถาม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
62 ม.7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร 037-395-085 ต่อ 10438
E-mail : ougust.anes@gmail.com