Thursday, 02 09th

Last update07:10:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โครงการวิจัยที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ

โครงการวิจัย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการฯ 
- การเรียนการสอน เช่น การให้นักศึกษาเจาะเลือดกันเองเพื่อดูลักษณะเม็ดเลือด
- การประเมินการทำงานของลูกจ้างหรือบุคลากร หรือองค์กร การประกันคุณภาพที่อยู่กายใต้กรอบการศึกษาตามปกติ
- การวิจัยข้อมูลที่ให้บริการแก่ประชาชน หรือข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการกระทำที่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณชน

You are here: Home Home โครงการวิจัยที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ