Wednesday, 12 11th

Last update04:40:35 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

img11

NEW แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2562

 ***ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563***

You are here: Home Home แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์