Sunday, 05 31st

Last update03:25:37 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

 Poster 2563-2  New ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
                  

 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)  โดยขอให้อาจารย์และบุคลากร ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนสามารถจัดส่งเอกสาร มาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563   

 แบบฟอร์มขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย 2563 (รอบที่ 2) source 

Poster 2563-2

You are here: Home Home ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)