***ฟรีค่าทะเบียนและสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิ.ย.61-20 ก.ค.61***

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้หรือมีปัญหาการลงทะเบียน
สามารถติดต่อได้ที่คุณวิรังรอง ฤทธิ์มาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น4
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
โทร. 037-395085 ต่อ 60400-60403


* สำหรับเจ้าหน้าที่