*** ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะไม่ได้รับ เอกสารและกระเป๋าในการร่วมงานประชุม
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 มิ.ย. 61- 15 ก.ค. 61

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้หรือมีปัญหาการลงทะเบียน
สามารถติดต่อได้ที่คุณวิรังรอง ฤทธิ์มาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น4
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
โทร. 037-395085 ต่อ 60400-60403


* สำหรับเจ้าหน้าที่