วันศุกร์, 12 13th

Last update03:48:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

♦♦ ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลจากการเขียน reflection ในการเข้าร่วมโครงการ 
"ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9" ณ นาเฮียใช้ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

***สามารถมาติดต่อรับรางวัลได้ที่ อาจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา    
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต)

นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลร์              (Download reflection)

นิสิตแพทย์นริฐกานต์ ธนัญชัยกุลนันท์     (Download reflection)

นิสิตแพทย์สุดารัตน์ เอกธนันท์กุล         (Download reflection)

S 36053034
ตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 33  (Download)
Flow Chart การขอใช้รถของคณะแพทยศาสตร์  (Download)
♦ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ (Nottingham)  (Download)

ประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก เรื่อง ปฏิทินการเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 (Download)  

 

คุณอยู่ที่: Home Home ข่าวประชาสัมพันธ์