Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ แก่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์วันที่ 23 กันยายน 2563

120203313 2058207200970179 7363009059607570697 o 120202468 2058207004303532 8880375981143103851 o
120229522 2058207097636856 559709923719580578 o 120507368 2058206820970217 3145404924818753767 o
120337038 2058206687636897 1088397291254376476 o 120282387 2058206994303533 3158630184083196791 o

Last modified on Tuesday, 29 September 2020 03:05
admin

Administrator