Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

 

 

 

วัน อังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการส่ง Extern  ไปปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

image

 


 

admin

Administrator