Saturday, 08 08th

Last update07:30:37 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

โครงการจัดกิจกรรม ฯ มศว คลินิก คณะแพทยศาสตร์

รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่

หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในคนทุกอายุและพบบ่อยในฤดูฝน

ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วย จากการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค

อาการของโรค ได้แก่ ไข้ น้ำมูกไหล ไอ โดยทั่วไปอาการไม่รุยแรงและหายได้เองใน 3-5 วัน แต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การรักษาอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีไวรัสชนิดเอและบี แก่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

12

You are here: Home Sample Data-Articles รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่