Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

Long Case 64

 

nisitmed 2021

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว  มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว
มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.00 น. 

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ปีการศึกาา 2564 ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ปีการศึกาา 2564
แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ มศว องครักษ์-สมุทรปราการ

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2 ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
เสวนาแนวทางการศึกษาต่อหลังปริญญาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ทาง Online เวลา 16.30...

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนคร...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ มศว องครักษ์ รุ่น 2

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ตามที่ มีจัดให้มีการประกวดผลงาน Student E-Portfolio ตามที่ มีจัดให้มีการประกวดผลงาน Student E-Portfolio
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน Student Portfolio 

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563
โดยในปีนี้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว
ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ทั้ง 12 คน และมีนิสิตแพทย์ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ลงนามความร่วมมือ ทางการศึกษาสถาบัน Manipal Academy of Higher Education (MAHE), ประเทศอินเดีย นั้น...

Read more

ศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เข้าร่วมงาน  International Medical Student Research Conference – IMRC โดยมีนิสิตแพทย์ มศว

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training (Workshop) คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training (Workshop)
หัวข้อ การส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx200)

Read more

นิสิตแพทย์ มศว ได้รับพระราชทานทุน นิสิตแพทย์ มศว ได้รับพระราชทานทุน
“โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2563

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการฝึกภาคสนามในรายวิชาวช.281 โดยมี นายเสกสรร สมตัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

อ.นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา อ.นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Management of Bacterial infectious disease and antimi...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตแพทย์ เมธาสิต  ใจสอาด

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more