Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง IT Training ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ บรรยายโดย นางสาวสุมิตรา ขจรเงิน

34366301 143340083195098 2141030292134035456 o 34537631 143339946528445 4712037061715034112 o
34476852 143340179861755 3136874818272493568 o 34604321 143339839861789 8578580953327206400 o