Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน

(ภาควิชาและหน่วยงาน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวหน้างานและผู้จัดทำ (SAR) สำนักงานคณบดี เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

36750450 773657466091832 2572912961966309376 o 36763532 773657522758493 5155604353284833280 o
36768140 773657262758519 1909065645417299968 o 36674580 773657362758509 2923319341984251904 o