Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์จิโรจน์ พละเลิศ, 

นายแพทย์ศุภมงคล ภูพัฒนะ,นายแพทย์ภควัต กฤษณังกูร, แพทย์หญิงกันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย, นายแพทย์ภัทรภณ ยศธแสนย์, นายแพทย์อธิป กฤตยสิงห์ และนายแพทย์นิธิวัตร ตั้งชมพู ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์  โดยมี คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกล่าวให้โอวาทในครั้งนี้ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์  ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

96419392 1716015938522642 135488260930535424 o 96420449 1716016068522629 2073186915711975424 o

Last modified on Thursday, 14 May 2020 11:29