คณะแพทยศาตร์ ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คณะแพทยศาตร์ ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2A อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

 EdPEx

Last modified on Tuesday, 24 January 2017 11:03