ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ACLS  Provider Course ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องเรียน PBL ชั้น 3   อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน  ท่านละ 5,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมราภรณ์ ประเสริฐสังข์  และคุณชนุพร งามอาการ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Fax  037-395084

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูกำหนดการ

Last modified on Wednesday, 08 March 2017 10:15
Webmaster

MEDSWU

Website: med.swu.ac.th