Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานคณบดี ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้างาน และผู้จัดทำ (SAR) สำนักงานคณบดี

เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

18768512 527854740672107 4859152856468039849 o 18815056 527855137338734 2095593469643425484 o
18921079 527854737338774 1668160561061454293 o 18837071 527854844005430 6494490285472979746 o