Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดประชุมสรุปผลและวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481) ประจำปีการศึกษา 2560

โดยร่วมกับ โรงพยาบาลธัญบุรี ,โรงพยาบาลลำลูกกา,โรงพยาบาลหนองเสือ, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลบ้านนา, สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และอาจารย์พิเศษ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

18814599 527919377332310 8828559360328679145 o 18814871 527919587332289 4989788259135785107 o
18922760 527919453998969 7959558476026437086 o 18839830 527919487332299 7955614878286994862 o