Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

ณ ห้องประชุม 2A อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

19466743 542107525913495 1880775592656406264 o 19577436 542107419246839 378219175013224874 o
19488515 542107569246824 8497492139031370865 o 19477611 542107529246828 8249373823177177117 o