ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพภาควิชา 

เข้าร่วมให้ข้อมูลและหลักฐานประกอบเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ใันวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง IT Training ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

 sar01

Last modified on Monday, 17 July 2017 15:30