Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดโครงการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี งบประมาณ 2560

และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประกวด KM Awards จากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

20017855 550977548359826 4008618512958937876 o 20116993 550977071693207 2267158896788590973 o
20121253 550977438359837 5861141450558502979 o 20017641 550976971693217 1368335560005257203 o