ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) โดยขอให้อาจารย์และบุคลากร ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ Research Proposal พร้อมหนังสือนำส่งโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ หรือชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

poster

Last modified on Wednesday, 19 July 2017 09:52