Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 The 5th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) 2017

เรื่อง "From Aging to Palliative Care" ซึ่งภายในงานการบรรยายต่างๆ ณ Theater room ชั้น 3 อาคาร คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

20819018 568950533229194 6101074610693986659 o 20819502 568950779895836 1570059968394096260 o
20901544 568950669895847 1746100310016154836 o 20819626 568950889895825 6250706629806684318 o