Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างครบวงจร Excellent in NCDs care

ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

20988457 571340969656817 577590012402574686 o 21014027 571340966323484 6330471483151208093 o
20901303 571341449656769 1580080383120646674 o 20934675 571341312990116 1265583723574575417 o
20934989 571340976323483 7375310962160576525 o 21014091 571341459656768 2326300009602667104 o