Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

“Pediatrics in The Real World” ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ และบูธให้ความรู้ต่างๆ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการพยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

23509279 615555311902049 4110346470594879007 o 23467300 615554698568777 106453259799589591 o
23592225 615553858568861 3075815021173584235 o 23551019 615555421902038 5618110432465281494 o