นิสิตปัจจุบัน

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นิสิตปัจจุบัน

Vote it
(22 votes)
Posted by  in: about med

current nisit

e-journals e-journals
E-Learning   E-Journals

icon-30 Moodle Course 
icon-30 
ATutor Course
 

 

 

 

 

icon-17 Ebrary 
icon-17 UptoDate 

icon-17 ClinicalKey 
icon-17 Access Medicine 
icon-17 
The Cochrane Library
icon-17
 Book@vid (75 Titles)

icon-17 
MD Consult – Core Collection
icon-17  McGraw-Hill's Access Medicine
icon-17  ScienceDirect Clinical Evidence 
icon-17  Proquest Health and Medical Complete

 

 

learning learning
Education Service Center
PreClinic
Education Service Center 
Clinic
icon-17 ตารางสอน
icon-17 facilitator online
icon-17 การจัดการความรู้ (KM)
icon-17 สัมมนา/อบรม
icon-17 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
icon-17 ข้อกำหนด/ข้อบังคับ

icon-17 Download แบบฟอร์ม

icon-17 แบบประเมินรายวิชาออนไลน์
 ตารางสอน
icon-17 facilitator online
icon-17 การจัดการความรู้ (KM)
icon-17 สัมมนา/อบรม
icon-17 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
icon-17 ข้อกำหนด/ข้อบังคับ
icon-17 Download แบบฟอร์ม
icon-17 แบบประเมินรายวิชาออนไลน์

 

Last modified on Thursday, 03 July 2014 14:58
Webmaster

MEDSWU

Website: med.swu.ac.th