Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านส่งผลงานสมัครรับรางวัล หรือเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับรางวัล

เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 33"ในวันเสาร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน การดูแลรักษา ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี "ตรวจการได้ยินวันนี้ จะได้ยินดีตลอดไป"

nuew66-1

ลงทะเบียนได้ที่ (ลงทะเบียนผ่าน Google form รอบละ 50 ท่าน)

รถตรวจการได้ยิน จอดบริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ ทางเข้าอโศกมนตรี

ขั้นตอนมีดังนี้
1. ลงทะเบียน Google form เพื่อเลือกวัน เวลา ตามที่ท่านสะดวก
2. มาติดต่อ แจ้งชื่อ - สกุล กับเจ้าหน้าที่ ณ ลานใต้ตึกนวัตกรรม เพื่อคัดกรองประวัติ และตรวจช่องหู เบื้องต้นกับคุณหมอ
3. รับคิวเพื่อตรวจคัดกรองการได้ยิน ณ รถตรวจการได้ยิน (จอดบริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ ทางเข้าอโศกมนตรี)

**รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
**รอบบ่าย 13.00 - 15.00 น.

1 รอบเช้า วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5G-Ui50uLNnMLe2gYEOIQ589cywu1gNppZV8MgkKIFqadg/viewform

2 รอบบ่าย วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNBRHaEpn6R2CmooktdBxYWAtEJ2NPPASBhAmI2kqzXF6LKg/viewform

3 รอบเช้า วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wVu10sE_0NXrdJtpw2DiXFgjwcto7o0gdnOZLW6eUga7Sg/viewform

4 รอบบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSHnJctUyOwMFqzX6l-6zx7ds72EShXf9nv5hqrStNYmTc5g/viewform

 

สมัครเข้ารับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยานรีเวช 1 ตำแหน่ง