Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

316818628 2974160586062990 7794957481226530205 n
316957975 2974160706062978 842014145776808311 n
316808116 2974161989396183 3207504543997716157 n
316825813 2974162189396163 4138328902791298021 n

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

316548144 2973152569497125 1548288364009944063 n
316241471 2973152609497121 6269253673428236351 n
316532241 2973152702830445 5760757385292731607 n
316813128 2973152806163768 8042178006466196798 n
316805823 2973152816163767 4201016839908130729 n
316672086 2973152689497113 3573776667461346707 n 

งานประชุม The 26th congress of the Asian Pacific society of Respirology (APSR 2022) ที่ COEX exhibition and convention center กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 17 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง Prevalence of anxiety in patients with chronic obstructive pulmonary disease โดย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 นายรุจชัย เสวี, นายชัชพล สุวรรณรักษ์, นายปฐวี เจริญฉัตรชัย, นายวีระศิษฏ์ ลิ้มพาณิชชัย และนายศุภณัฐ จรูญเวชธ เรื่อง Association between depression and severity of COPD in stable COPD patientsโดย ผศ.พญ.พิชญา เพชรบรม กับ นพ.นพกฤษฐิ์ จิระวรกาญจน์

486549
487777
488168
488252
488165

และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.ณ โรงแรมภูมนตรา จังหวัดนครนายก และ ระบบ Zoom Online ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมอาจารย์พรีคลินิก คลินิก อาจารย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และตัวแทนนิสิตแพทย์ ร่วมเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และตกผลึกร่วมกันถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2567

Med Edu SWU001

Med Edu SWU046

Med Edu SWU002

Med Edu SWU004

Med Edu SWU007
Med Edu SWU045
Med Edu SWU008
Med Edu SWU012
Med Edu SWU018
Med Edu SWU029

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมต้อนรับ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม มาศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับสถาบันผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

314715193 2957834254362290 1948094562648272805 n

314695231 2957834264362289 4894065841762919259 n

314742211 2957834714362244 8660978675106195380 n

314898993 2957834477695601 1981000370090235919 n

314714663 2957834677695581 8515158023103996750 n

314716446 2957834377695611 6507204956652704448 n

314675348 2957834657695583 3680521356411205913 n

314875103 2957834357695613 392845282191918751 n

เป็นประธานเปิดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Operation Excellence” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ อนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, TQA Lead Assessor และEdPEx Lead Assessor ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

313032115 2951988291613553 1862657103940266766 n

313934330 2951988288280220 3107726552126205262 n

313870380 2951988374946878 62656636654266795 n

313891862 2951988534946862 4866695181468254360 n

313881511 2951988408280208 8660332057639031568 n

313865028 2951988478280201 3231548600131786806 n

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานวิจัยของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 4 คน ได้แก่

1.นายรุจชัย เสวี
2.นายศุภณัฐ จรูญเวชธรรม
3.นายชัชพล สุวรรณรักษ์
4.นายปฐวี เจริญฉัตรชัย

ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Prevalence of anxiety disorder in COPD patient. ให้นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2022) 
ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ Exhibition centre (COEX), Seoul, Korea

A4

ประธานทีมนำทางคลินิกสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ แพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมหารือแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (ในกลุ่มมารดาและทารก) โดยการหารือดำเนินการร่วมกับทีมนำทางคลินิกกุมารเวชศาสตร์ นำโดย ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ  เจริญยิ่ง  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว องครักษ์  วันที่ 26 ตุลาคม 2565

313202767 2946121075533608 5502648590060882349 n

313218069 2946121055533610 4524535723492036962 n

312818115 2946121182200264 3736397814534382904 n

312918829 2946121302200252 5086824753555779606 n

312225406 2946121052200277 896588937765777449 n

 

 

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว องครักษ์ และTeleconference ไปยังห้องประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ ประสานมิตร วันที่ 19 ตุลาคม 2565

312312731 2938929532919429 893425568016790705 n

311084101 2938929549586094 9149807954029240312 n

312336243 2938929819586067 7671400937283526813 n

310973374 2938929572919425 2725280370020712121 n 312339309 2938929739586075 6223770305375556944 n

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุ้งผาง จังหวัดตาก 
- ศิษย์เก่าแพทย์รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- แพทยศาสตร์ดุษฏีบัตฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ได้รับรางวัล "แพทย์ดีเด่นของแพทยสภาด้านการบริการ ประจำปี 2565"

2

 

Page 1 of 11