Events

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 The 5th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) 2017

เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาสู่ความป็นเลิศ

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์

จัดโครงการพุธบ่ายคลายเครียด กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง”

เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “ระบบบริหารงานบุคคลภายใต้การเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐ”

Dr.John Sinnott Dr.Asa Oxner และ Dr.Charurat Somboonwit ทีมแพทย์จาก University of South Florida, USA

Page 1 of 27