Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วังสระปทุม ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าว

new123

จัดอบรม “การดูแลผู้ป่วย orthopedic child care” ณ ห้องเรียน ชั้น 14 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 9 มีนาคม 2566

 330358643 1269417323954904 8023890612640036104 n 330396321 896985914849206 2320305463023884154 n
330583232 552329810328744 3859783999429444876 n 334065927 193735256618660 3352179342986984596 n
333508779 232782612536715 7919488511094818826 n 330206413 688253573051327 9075804845384332185 n

 

กับ พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่บริการชันสูตรศพ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน พัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพและผ่าศพ

จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 82

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลผู้ป่วย หลังการผ่าตัดไซนัส ปี 4 (Post - sinus surgery care)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การได้ยินและประสาทหูเทียม ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ โดย ผศ.พญ.จรันรัตน์ สิริรัฐวรรณ ประธานโครงการ ฯ

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานจุดเทียนธูป พิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

พร้อมทั้งอาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน,นิสิตแพทย์

Page 1 of 13