Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ด้วยร่างอาจารย์ใหญ่ (Cadaver workshop Head and Neck surgery) วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ ชั้น 9 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

122548

จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพรและถวายเครื่องราชสักการะ ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ซึ่งมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นิสิตแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 23 กันยายน 2565

308498232 2908165005995882 8566683630388852131 n

308633316 2908166479329068 2248666256033164221 n

308504485 2908165755995807 933659065767582252 n

308499790 2908166069329109 220194362042912345 n

308815908 2908166365995746 7426830640914527133 n

308716335 2908166129329103 3514226222159760106 n

308427210 2908165252662524 1509903274675320839 n

308442621 2908166099329106 3047815450439126010 n

308462236 2908165455995837 2082530441055665352 n

308588289 2908166189329097 6330999530480069281 n

จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 รศ.นพ.ชาญณรงค์  เกษมกิจวัฒนา โดยมี ผศ.นพ.วิศิษฎ์  รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณาจารย์  นิสิตแพทย์  แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ แก่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจ ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 กันยายน 2565

308189098 2907274609418255 3182157864953241960 n

308464014 2907274596084923 8840796455445661776 n

308341360 2907274692751580 8871769574033443032 n

308193395 2907274802751569 3661382581806465747 n

308472601 2907274572751592 5269165344326090121 n

 

 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ “Operational Excellence” โดยมี ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ คณะอนุกรรมการและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ เป็นวิทยากรมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 21 กันยายน 2565

308379417 2906269072852142 2897432967656496527 n
 

308166781 2906268952852154 9182371507079720612 n

308009600 2906268836185499 1005456218523123886 n

308110039 2906268859518830 1055408651796968786 n

308380152 2906269106185472 9162136682575119758 n

cv-inter-sch

เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์และ
ศูนย์การแพทย์ฯ
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
จึงเห็นสมควรจัดสวัสดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อยประจำปีงบประมาณ 2565 


คลิกรายละเอียด

 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ วันที่ 19 กันยายน 2565

308051691 2905256359620080 1098992383804605783 n

 

ประกาศ เลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบ Long Case

สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2565) ครั้งที่ 1

จากเดิมในระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2565

ขอเปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2565

Long Case-65

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ “Strategic/Action Plan refinement” (ต่อเนื่อง) โดยมี ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ คณะอนุกรรมการและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ เป็นวิทยากรมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์ SIM ชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 14 กันยายน 2565

307313607 2900704910075225 7707747916168201844 n

307386153 2900704920075224 1306428710012191859 n

307005957 2900704983408551 8275534761399499568 n

306969772 2900705090075207 3281967082519772454 n

306838089 2900705033408546 4812908966162429201 n

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี SWU-UNM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (The 2nd Joint SWU-UNM Annual Post-graduate Symposium 2022) ในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย (University of Nottingham Malaysia) ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza, กรุงเทพมหานคร

thumbnail01
thumbnail02
thumbnail05
thumbnail06

 

เปิดรับสมัรพนักงานมหาวิทยาลัย นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
- นักแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา
- นักแก้ไขการพูด จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 20,250 บาท/เดือน สามารสมัครได้ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ หรือส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์การแพทย์ฯ) 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 037-395-0856-6 ต่อ 60424-5

1253

Page 1 of 15