สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน หรือ ติดตามสถานะการลงทะเบียนได้ที่
คุณอรวรรณ ลิ้มกุล(ตุ๊กตา) โทร 087-050-5330 หรือ E-mail pr.medicine@gmail.com
งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี